AS Lettebetong, Avd Mysen
1859 SLITU
Tlf 69 84 58 00
Fax 69 84 58 20 AS

Lettbetong, Avd Vestby
1859 SLITU
Tlf 64 98 31 00
Fax 64 98 97 20

AS Lettbetong

Lettbetong satser på kvalitet Ved henvendelse til våre fabrikker vil våre fagfolk hjelp til med riktig valg av betong.

Fabrikkene vil bli sertifisert av kontrollrådet etter NS-EN 206-1. Betongens egenskaper bestemmes ut fra forskjellige kriterier som fasthet, densitet, konsistens, motstandsdyktighet mot salter og annen miljøpåvirkning, med mer. (eksponeringsklasser).

Kvalitetskontroll
På våre betongstasjoner blir det uttatt prøver av vår betongproduksjon, for dokumentere og teste betongen vi leverer. Ferskbetongen blir testet for temperatur, densitet, luftinnhold og synk.

Fasthetsprøvene blir støpt i terninger på 100x100x100 m.m. Terningene blir oppbevart i vannbad ved 20` i 28 døgn før de testes i en presse som måler når betongen brister. Tilslag Tilslaget blir levert fra godkjent tilslagleverandør. Det blir uttatt stikkontroll av tilslaget.

Betongstandarden
Fra 2004 innføres ny betongstandard NS-EN 206-1 for produksjon av Ferdigbetong, og vil bli regulert gjennom denne. Betongstandarden har nye navn for identifisere betongegenskapen for eks. B30.Tallet beskriver fasthetsklassen til betongen. ( Denne betongen hetter i dag C35 og er den mest brukte fastheten i dag ).

Andre egenskaper / beskrivelser
Når andre egenskaper skal beskrives skal disse komme etter fasthetsbeskrivelsen.

Eks.på beskrivelsen etter ny standard:
B30 M60 CI0,4 D16mm S4
B30 angir fasthetsklasse
M60 angir bestandighetsklasse
CI angir kloridklasse
D angir største kornstørrelse
S4 angir synkklasse (160-210mm)